info@gestoriamartinezparets.com 93 562 02 52

Gràcies per visitar aquesta pàgina web de Gestoria Martinez Parets S.L o interactuar amb nosaltres via e-mail. Aquesta política s’aplica a la informació personal recollida de recursos on-line de Gestoria Martinez Parets S.L i comunicacions (com pàgines web, correu electrònic i altres eines en línia) que incloguin un enllaç a aquesta política. Únicament recollim informació personal que l’identifiqui en la mesura que Un. Decideixi proporcionar-. No compartim aquesta informació amb tercers per a finalitats comercials a menys que Un. Expressament ho consenti. La titularitat d’aquest web correspon a:

Gestoria Martinez Parets S.L

Domicili: Carrer Sant Antoni 14, Parets del Vallès
08150, Parets del Vallès

B64405285

E-mail: info@gestoriamartinezparets.com

Telèfon: +34 93 562 02 52

L’empresa no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte de la informació facilitada a través de les seves pàgines d’Internet. Així mateix, i amb els límits legals, no assumeix cap responsabilitat per la falta d’exactitud, integritat o actualització de les dades o informacions que es publiquen en els llocs web dels quals és titular. L’empresa podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en aquest lloc web o en la seva configuració o presentació. L’empresa no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en aquest lloc web.

La informació subministrada a través d’aquest portal es troba protegida per la legislació sobre propietat intel·lectual. Els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquest portal pertanyen a l’empresa propietària del lloc, llevat que s’indiqui una titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o venda no autoritzades d’aquestes obres, llevat que sigui per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que de aquest exercici es derivin.

Close Menu